(PRT2024-1) Letní příměstský tábor 8.-12.7.2024

TERMÍN
8. - 12.července 2024, vede Nikola Košková, cena 2500 Kč
O AKCI
Tábor určený pro děti od 1. do 7. třídy je pětidenní (samozřejmě je možno přihlásit se na více běhů) a probíhá na skautské základně Ostrov v Turnově.
  • Cena je 2 500 Kč za 5 dní.
  • Program probíhá od 8 do 16 hodin, vaše dítě však můžete přivážet již od 7 hodin a vyzvedávat až do 17 hodin, čímž se chceme co nejvíce přiblížit Vaší pracovní době.
  • Cena zahrnuje stravování (2 svačiny, oběd a pitný režim), aktivity dle programu.
Vedoucí i instruktoři procházejí v Junáku vzděláváním, které zahrnuje mimo jiné oblasti psychologie, pedagogiky a zdravotnický kurz. Všichni vedoucí a instruktoři s dětmi pracují během roku, tudíž dokáží uplatnit individuální přístup ke každému z nich. Podmínky účasti.
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA


Přihlašování není umožněno.
SOUHLAS
Odesláním přihlášky na tábor potvrzuji, že jsem řádně a pravdivě vyplnil/a všechny údaje a nejsem si vědom/a žádných závažnějších omezení, která by ohrozila zdravotní stav či bezpečnost dítěte během příměstského tábora, na který jej přihlašuji. Souhlasím, aby se mé dítě zúčastnil/o sportovních aktivit, konaných na vybraném příměstském táboře. Také souhlasím, že vyplněné údaje mohou být použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 pro vnitřní potřebu organizátora. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Podmínkami účasti na táboře. Uděluji souhlas s fotografováním dítěte v rámci činností příměstského tábora, dále s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci Střediska Štika Turnov (např. v kronikách, na internetu, atp). Za vyšší finanční obnos a cennosti neručíme.
ZRUŠENÍ / STORNO PODMÍNKY
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, omezení kapacity či úplné zrušení akce. V případě zrušení účasti na akci z důvodu omezení kapacity ze strany pořadatele, bude již přihlášeným účastníkům vrácena uhrazená platba akce v plné výši. Pro rozhodnutí o účasti při omezení kapacity je rozhodující pořadí podaných přihlášek. V případě předčasného ukončení akce např. z důvodu výskytu nákazy Covid19 nebo úplného zrušení akce před jeho zahájením dojde k vrácení dosud nevynaložené části poplatku.
Storno podmínky při zrušení účasti ze strany účastníka:
  • při odhlášení účastníka více jak měsíc před začátkem běhu vracíme plnou výši uhrazeného účastnického poplatku
  • při odhlášení měsíc až 14 dní před začátkem běhu vracíme polovinu uhrazeného poplatku
  • při odhlášení méně než 14 dní před začátkem běhu nebo v průběhu tábora vracíme 150,- / den neúčasti (hudební běh 200,- / den neúčasti).
  • v případě, že za sebe účastník najde náhradníka, vracíme plnou výši uhrazeného účastnického poplatku.